Česká republika

Vánoce 2017

Všem lidem a občanům této země, tohoto státu, přeji pochopení důležitost události, kterou si dnes připomínáme.

Krásné Vánoce v kruhu rodinném a pro nový rok 2018 jen to dobré, zejména pak mír, zdraví a víru.

Bůh žehnej této krajině, našemu domovu!

Má oblíbená píseň k tomuto tématu: link