Legislativa

Na této stránce budou umístěné především povinné informace dle požadavků zákonů v souvislosti účasti kandidáta ve volbách na úřad prezidenta České republiky v roce 2018.

Ochrana osobních údajů:

Údaje získané prostřednictvím registračního formuláře jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškeré takto získané údaje užívá kandidát, případně jeho volební tým, výhradně pro svou vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. S těmito osobními údaji je nakládáno pouze a výhradně v rozsahu, který připouští Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Informace k transparentnímu účtu:

Případné nevyužité finanční prostředky, věnované na mou volební kampaň, budou věnovány na dobročinný projekt pro7plus.cz .

pro7plus.cz
www.pro7plus.cz