Česká republika

Změny v technickém systému voleb

Vývoj hodnověrnosti našich voleb, tedy přesněji kvality procesu sčítání a tedy správnosti volebních výsledků si žádá změny. Voliči, kteří jdou k volbám tak mohou i o své rozhodnutí, které správně prezentují, tedy platně na volebním lístku, přijít v rámci mechanismu sčítání a manipulaci se sčítacími lístky. Níže uvedený zdroj studie navrhuje několik změn ke zlepšení tohoto stavu. S následujícími souhlasím a doplňuji:

  • tvrdší papír volebních lístků
  • tisk jen na jednu stranu volebního lístku
  • červený inkoust u kontroly platnosti volebních lístků a jejich sčítání
  • kvalitní sčítání = více času = výměna týmů, či sčítání na jiném místě – centralizovaně
  • skenování každého volebního lístku po otevření uren a jeho označení=potisk číslem, následně teprve předání ke kontrole
  • výměna uren na každý den = zajištění / uzamčení, či volby v jediný den (?)
  • uzamčení uren digitálním zámkem s identifikací nechtěného otevření on-line

Statistika: téměř 15.000 okrsků (15 tisíc okrskových volebních komisí )

 

Zdroj informací: