Česká republika, Klíčové názory

Bez pravdy a lásky nemůže člověk poznat člověka … pro výchovu nás všech II

Myšlenky státotvorné … “ … dá-li Bůh, budu se ještě chvíli na vás dívat, jak to tu vedete.“

Copyright: Národní muzeum
Zdroj video