volební urna 2006
Česká republika

Změny v technickém systému voleb

Vývoj hodnověrnosti našich voleb, tedy přesněji kvality procesu sčítání a tedy správnosti volebních výsledků si žádá změny. Voliči, kteří jdou k volbám tak mohou i o své rozhodnutí, které správně prezentují, tedy platně na volebním lístku, přijít v rámci mechanismu sčítání a manipulaci se sčítacími lístky. Níže uvedený zdroj studie navrhuje několik změn ke zlepšení tohoto stavu. S následujícími souhlasím a doplňuji: tvrdší papír volebních lístků tisk jen na jednu stranu volebního lístku…

Pokračování

Karel Oliva 1958
Nezařazené

PREZIDENT / praesident

Velmi pěkně vysvětlil pojem prezident doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. z UK Praha ve svém streamovém pořadu „Uzlíky na jazyku“ v dílu: Slovo prezident znamená doslova „muž, který má židli jinde“ Ottův slovník

Vlajka prezidenta
Česká republika

Naši prezidenti, jak šel čas a měnila se naše zem …

Naše děti, generace Y, neznají historii vlastní země. Zde jsou naši prezidenti od roku 1918, kteří obývali Pražský hrad: T. G. Masaryk – Československo (ČSR-1918) Edvard Beneš – Československo (ČSR) Emil Hácha – Československo (ČSR) Edvard Beneš – Československo (ČSR-1945 bez Zakarpatské oblasti) Klement Gotvald – Československá (lidovědemokratická ) republika (ČSR-1948) Antonín Zápotocký – Československá republika (ČSR) Antonín Novotný – Československá republika (ČSR/ČSSR-1960) Ludvík Svoboda – ČSSR Gustav Husák – ČSSR Václav Havel –…

Pokračování

webové stránky vlády ČR
Česká republika

Fanfára pro prezidenta České republiky (fanfára z opery „Libuše“)

Česká republika má svého prezidenta pro následující 5 leté období a to prezidenta zvoleného podruhé a sice v přímé volbě. Osobně jsem rád, že je naším prezidentem Miloš Zeman. Jeho inaugurační projev byl pro mnohé nepříjemný a pro větší skupinu z poslanců a senátorů hodný potlesku. Dle mého posouzení je projev velmi konkrétní a určuje politiku prezidenta Miloše Zemana na druhé volební období jasně a transparentně. Tedy je na místě blahopřát k volebnímu…

Pokračování

Volby 2018
Česká republika

2. Přímá volba prezidenta ČR – 2018

Letošní volby prezidenta ČR pro následující pětileté funkční období jsou otázkou bezpečnosti státu a jeho prosperity. Proto jsme byli s manželkou opět společně odvolit už dnes. Vyzýváme všechny občany, aby při volbě budoucího prezidenta ČR volili s ohledem na tyto dvě témata. My jsme proto měli jasnou volbu, tedy Miloše Zemana, současného prezidenta.

ohňostroj
Česká republika

Silvestr 2017

Na tento rok bych rád vzpomínal v pozitivní perspektivě, navzdory všemu negativnímu, co také přinesl. A musím konstatovat, že největší díl v tom kladném má moje rodina a zejména děti. Na nich je vidět největší pokrok a růst. Zároveň přinášejí radost a smích. Je to jeden z nedoceňovaných darů Božích dospělým lidem. O politice se toho moc pozitivního říci nedá. Bude ještě dlouho trvat, než tato zem dostane trvalou vládu s podporou v…

Pokračování

Vánoční svátky
Česká republika

Vánoce 2017

Všem lidem a občanům této země, tohoto státu, přeji pochopení důležitost události, kterou si dnes připomínáme. Krásné Vánoce v kruhu rodinném a pro nový rok 2018 jen to dobré, zejména pak mír, zdraví a víru. Bůh žehnej této krajině, našemu domovu! Má oblíbená píseň k tomuto tématu: link