Člověk

Lidský GENOM (DNA, RNA)

V poslední době se setkáváme s pojmy, jako je mRNA a její modifikace i užití ve vakcínách proti COVID-19 a dalším nemocem. Ve smyslu úprav genetického kódu, zejména pak lidského, je třeba zavést jasná pravidla. Jedná se totiž o možnost novodobého zotročení lidí. Ať se jedná o genetické modifikace klíčových rostlinných nebo živočišných genetických kódů, mohou patenty na tyto modifikace získat monopolní pravomoc nad potravinami a jejich zdroji, ale mohou také trvale znehodnotit…

Pokračování

UN
Aktualizováno, Česká republika, Klíčové názory

Národ

Národ je pro mne skupina lidí, kteří se narodili svým matkám, jejichž rodný jazyk je totožný. Tedy osoby jednoho národa mají matky, které mají totožný rodný jazyk. Je velmi pravděpodobné, že tyto matky budou své děti vychovávat zejména ke svému rodnému jazyku a tedy všemu, co s tímto jazykem souvisí. Tedy i historii a kulturu. Zpravidla národ obývá určité území, má společné ekonomické, právní a mocenské zázemí. Často i většinovou víru, ať už aktuální nebo…

Pokračování

volební urna 2006
Česká republika

Změny v technickém systému voleb

Vývoj hodnověrnosti našich voleb, tedy přesněji kvality procesu sčítání a tedy správnosti volebních výsledků si žádá změny. Voliči, kteří jdou k volbám tak mohou i o své rozhodnutí, které správně prezentují, tedy platně na volebním lístku, přijít v rámci mechanismu sčítání a manipulaci se sčítacími lístky. Níže uvedený zdroj studie navrhuje několik změn ke zlepšení tohoto stavu. S následujícími souhlasím a doplňuji: tvrdší papír volebních lístků tisk jen na jednu stranu volebního lístku…

Pokračování

Karel Oliva 1958
Nezařazené

PREZIDENT / praesident

Velmi pěkně vysvětlil pojem prezident doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. z UK Praha ve svém streamovém pořadu „Uzlíky na jazyku“ v dílu: Slovo prezident znamená doslova „muž, který má židli jinde“ Ottův slovník

Vlajka prezidenta
Česká republika

Naši prezidenti, jak šel čas a měnila se naše zem …

Naše děti, generace Y, neznají historii vlastní země. Zde jsou naši prezidenti od roku 1918, kteří obývali Pražský hrad: T. G. Masaryk – Československo (ČSR-1918) Edvard Beneš – Československo (ČSR) Emil Hácha – Československo (ČSR) Edvard Beneš – Československo (ČSR-1945 bez Zakarpatské oblasti) Klement Gotvald – Československá (lidovědemokratická ) republika (ČSR-1948) Antonín Zápotocký – Československá republika (ČSR) Antonín Novotný – Československá republika (ČSR/ČSSR-1960) Ludvík Svoboda – ČSSR Gustav Husák – ČSSR Václav Havel –…

Pokračování

webové stránky vlády ČR
Česká republika

Fanfára pro prezidenta České republiky (fanfára z opery „Libuše“)

Česká republika má svého prezidenta pro následující 5 leté období a to prezidenta zvoleného podruhé a sice v přímé volbě. Osobně jsem rád, že je naším prezidentem Miloš Zeman. Jeho inaugurační projev byl pro mnohé nepříjemný a pro větší skupinu z poslanců a senátorů hodný potlesku. Dle mého posouzení je projev velmi konkrétní a určuje politiku prezidenta Miloše Zemana na druhé volební období jasně a transparentně. Tedy je na místě blahopřát k volebnímu…

Pokračování

Volby 2018
Česká republika

2. Přímá volba prezidenta ČR – 2018

Letošní volby prezidenta ČR pro následující pětileté funkční období jsou otázkou bezpečnosti státu a jeho prosperity. Proto jsme byli s manželkou opět společně odvolit už dnes. Vyzýváme všechny občany, aby při volbě budoucího prezidenta ČR volili s ohledem na tyto dvě témata. My jsme proto měli jasnou volbu, tedy Miloše Zemana, současného prezidenta.

ohňostroj
Česká republika

Silvestr 2017

Na tento rok bych rád vzpomínal v pozitivní perspektivě, navzdory všemu negativnímu, co také přinesl. A musím konstatovat, že největší díl v tom kladném má moje rodina a zejména děti. Na nich je vidět největší pokrok a růst. Zároveň přinášejí radost a smích. Je to jeden z nedoceňovaných darů Božích dospělým lidem. O politice se toho moc pozitivního říci nedá. Bude ještě dlouho trvat, než tato zem dostane trvalou vládu s podporou v…

Pokračování

Vánoční svátky
Česká republika

Vánoce 2017

Všem lidem a občanům této země, tohoto státu, přeji pochopení důležitost události, kterou si dnes připomínáme. Krásné Vánoce v kruhu rodinném a pro nový rok 2018 jen to dobré, zejména pak mír, zdraví a víru. Bůh žehnej této krajině, našemu domovu! Má oblíbená píseň k tomuto tématu: link