Člověk

Lidský GENOM (DNA, RNA)

V poslední době se setkáváme s pojmy, jako je mRNA a její modifikace i užití ve vakcínách proti COVID-19 a dalším nemocem. Ve smyslu úprav genetického kódu, zejména pak lidského, je třeba zavést jasná pravidla. Jedná se totiž o možnost novodobého zotročení lidí. Ať se jedná o genetické modifikace klíčových rostlinných nebo živočišných genetických kódů, mohou patenty na tyto modifikace získat monopolní pravomoc nad potravinami a jejich zdroji, ale mohou také trvale znehodnotit…

Pokračování