Česká republika

Silvestr 2017

Na tento rok bych rád vzpomínal v pozitivní perspektivě, navzdory všemu negativnímu, co také přinesl. A musím konstatovat, že největší díl v tom kladném má moje rodina a zejména děti. Na nich je vidět největší pokrok a růst. Zároveň přinášejí radost a smích. Je to jeden z nedoceňovaných darů Božích dospělým lidem.

O politice se toho moc pozitivního říci nedá. Bude ještě dlouho trvat, než tato zem dostane trvalou vládu s podporou v parlamentu, tedy v poslanecké sněmovně. Zároveň předvolební boj přináší mnoho smutného. Současně však mnozí projevují zvýšený zájem o politická a historická dění , což je jistě správný směr.

Snad svitla naděje, že se Evropané, tedy i Češi, rozhodnou být opět opatrnější na poli ekonomické imigrace a slučování kultur. Kéž by se to v roce 2018 naplnilo a klesala by míra kriminality a terorismu. Je však třeba podpořit vlastenectví, které je tak často zaměňováno s nacionalismem.

Doufejme, že i řádění tzv. islámského státu je u konce a další války se již nerozhoří. Stejně tak bych rád hleděl na mapu Izraele, kde bude hlavní město Jeruzalém a Betlém bude patřit také do území tohoto státu.

To vše a mnohem více však může nastat, pokud se lidé budou ochotni a schopni dohodnout.

Přeji vám všem, abyste zítra hleděli do dalších dnů s nadějí. Ještě raději vám přeji smíření  na poli rodinném a duchovním. Bůh nám všem žehnej spásy, míru a lásky.