Životopis

Kdo jsem:

Jmenuji  se Daniel Masopust a v době prezidentské volby mi bude 51 let. Narodil jsem se v ČSSR. Dnes mám české občanství a jsem české národnosti. Jsem původně ze severních Čech, tedy z Ústeckého kraje, z krásného historického okresního (královského) města Litoměřice, kde jsem se narodil a následně 20 let i žil a studoval. Pocházím z rodiny lékaře a zdravotní sestry. Je možné mne zařadit k tzv. majoritě našeho národa a označit mě za heterosexuálního cis‑muže. Se svou rodinou nyní žiji na Českolipsku v Novém Boru, tedy v Libereckém kraji, kde se narodily všechny naše děti. Jsem více jak 12 let ženatý a společně s mou ženou Romanou se věnujeme třem synům a pěti dcerám. Doma tedy pečujeme o 8 nezletilých dětí ve věku od 2 do 17 let, z toho o jedny dvojčata. Z mého prvního šestnáctiletého manželství mám dva už dospělé syny. Dva roky se už raduji ze svého prvního vnuka. V tomto ohledu jsme poněkud neobvykle početná rodina.

Historie a původ rodiny

Velká část mé rodiny z otcovy strany pochází z tzv. volyňských Čechů, neboť tři generace z otcovy strany žily na území, které bylo označováno jako Volyň. V období 2.světové války zažili někteří členové naší rodiny přímou konfrontaci z řádění tzv. banderovců. To byl také důvod k jednak pozdějšímu návratu do Československa a také k zapojení mého dědy, Václava Masopusta, do 1. československého armádního sboru v SSSR armádního generála Ludvíka Svobody, kde bojoval až do konce války. Předci z matčiny strany jsou částí z Prahy, z Českomoravské vysočiny (Telecí, Polička) a částí z Polska. Výraznou osobností byl učitel a malíř, Jaroslav Zrůst, z 12 sourozenců, který měl propůjčený titul akademický malíř. Jeho sestra Milada Zrůstová byla provdaná za Ženíška, bratra malíře Františka Ženíška, který byl autorem původní opony a spoluautor výzdoby Národního divadla.

Své předky mám zmapované až 7 generací zpětně a většinou pochází z území dnešních Čech a jsou české národnosti. Hlavní místa našeho pobytu byl Těšnov (Praha), dále Kosmonosy, Rovno (dnes Ukrajina), Litoměřice a Česká Lípa.

Zdravotní stav

Můj zdravotní stav, soudě podle letošní preventivní prohlídky, nevyžaduje léčebnou zdravotní péči. Jsem nekuřák po celý můj život. Veškeré nelegální drogy jsem nikdy ani nezkusil. Neberu žádné léky a patřím spíše mezi sportovně založené jedince. V mládí jsem závodně tancoval, dnes sportuji spíše rekreačně a zejména s dětmi.

Vzdělání a obživa

Vystudoval jsem gymnázium J.Jungmanna v Litoměřicích se specializací elektro obor, tedy díky maturitě z dobrovolného pátého předmětu mám ÚSO vzdělání s maturitou (zákon č. 29/1984 Sb) z pěti předmětů (Ma, Fy, El, Čj a Rj). Následnou vysokou školu (ČVUT FEL Praha) jsem žel už jako ženatý táta od rodiny nedostudoval. Nicméně patřím dodnes mezi značně pokročilé uživatele tzv. ICT, čili počítačových a komunikačních technologií. Svědčí o tom skutečnost, že i tyto stránky jsem si sám vytvořil. Cizí jazyky, které jsem studoval a které ovládám na střední úrovni (B1-B2), jsou ruština a angličtina. Jako původně Čechoslovákovi je mi velmi blízký i jazyk slovenský.

Většinu svého života jsem se živil jako zaměstnanec nebo jako OSVČ (obchod, marketing). Mám zkušenosti z řady pracovních pozic i oborů. Pracoval jsem zpočátku jako dělník i technik, jako zdravotník i jako manažer. Naprostou většinu svého profesního života jsem se pohyboval v obchodu a marketingu. Mám však zkušenosti z oborů technických, humanitních, uměleckých i z oblasti služeb. V poslední době jsem zastával především manažerské pozice v marketingu zaměřeného na moderní trh, což jsou sítě, zejména maloobchodních prodejen. Moje zodpovědnost platila až na celé území ČR i SR. V roce 2009 jsem založil společnost CAROVACO s.r.o., jejímuž rozvoji se věnuji dodnes. Kromě marketingu se věnuji i výrobě a prodeji potravinových doplňků se zaměřením na vitamíny, minerály a bioflavonoidy. V tom se zřejmě zúročuje původní profese mých rodičů i širšího příbuzenstva.

Víra

Jsem křesťanské víry zhruba od roku 1994 (tedy již 23 let), ačkoliv pocházím z podstatě ateistické rodiny. Jsem pokřtěn ponořením, stejně tak jako má manželka Romana. Nepatřím, a nikdy jsem nepatřil, do žádné oficiálně registrované a pojmenované církve, či sekty, a nemám žádný profit, ani příjem z církevních restitucí, ani nepobírám žádnou mzdu z církevních zdrojů. Mé vyznání vychází pouze z Bible kralické, tedy přeložených původních textů. Pokud by se někdo blíže zajímal, má možnost nahlédnout na stránky pro distribuci křesťanské literatury.

Politický a morální status

Nikdy jsem nebyl a nejsem státním zaměstnancem, či členem politické strany nebo hnutí. Mám čistý trestní rejstřík a negativní lustrační osvědčení. Nikdy tomu nebylo jinak. Nikdy jsem ani nebyl podezírán, natož souzen, z páchání trestného činu. Z pohledu přestupků musím konstatovat, že od roku 2006, kdy byl zaveden bodový systém, mám evidován jeden bodovaný přestupek a tím bylo telefonování za jízdy (2009), což dokládá i můj výpis z bodového hodnocení řidiče (mám najeto přes 1 milion km). Jiné přestupky, které by musel řešit obecní, či městský úřad, jsem nespáchal.