Česká republika, Kandidatura, Klíčové názory

Investiční pobídky

Investiční pobídky jsou dotace státu, které mají nejrůznější formu. V podstatě to znamená, že stát věnuje část nutných investičních výdajů společnosti, která vytvoří pracovní místa na území našeho státu.

Jistě je to pomoc, která by měla být podmíněna určitou návratností pro náš stát. Domnívám se, že by na tom stát neměl prodělávat. Představte si, že nějaký podnik, nějaký soukromník chce vybudovat firmu. Potřebuje kapitál na to, aby mohl realizovat svou vizi, svůj projekt. Banka mu nepůjčí a už vůbec ne na nulový úrok. Stát investiční pobídkou VĚNUJE tyto peníze subjektu, který je většinou zahraniční nebo má spoluvlastníky, či veškeré vlastníky v zahraničí. Je tedy jasné kam půjdou dividendy, respektive zisk společnosti. To je obrovská konkurenční výhoda a zároveň je to krajně nevýhodné pro ČR.

Proto chci maximálně pomoci v kontrole smysluplného a pro ČR výhodného poskytování těchto výhod jednak zprůhlednit a jednak ošetřit skutečně efektivně pro naší zem. Zároveň však chci, aby tyto finance byly nabízeny zejména firmám s českými vlastníky a s jasnou vlastnickou strukturou. Je třeba, aby se zisk vracel do investic na našem území.

Takové investiční pobídky musí zajistit růst především HNP a to vždy s propočtem návratnosti a ziskovosti. Nejčastěji pak v době stagnace, či klesajícího trendu naší ekonomiky.