Česká republika, Kandidatura, Klíčové názory

Referendum a EU

V dané situaci jsem vůči výhodnosti našeho členství v EU, natož k našemu vstupu do eurozóny, velmi skeptický. Kromě ekonomických aspektů, které nejsou pro mne dostatečně přesvědčivé, a to říkám velmi mírně, jsou tu další charakteristiky a doslova ohrožení, jako jsou ztráta svrchovanosti státu a svobody, ovládání naší země lidmi, jenž nejsou jejími občany a nebyli ani demokraticky zvolení, absence svobody volby a neustálé výhrůžky.

To je také důvod, proč jsem pro neprodlené uspořádání referenda o našem setrvání v EU (zde). Považuji toto referendum za jeden z hlavních státních zájmů. Zároveň je obecné referendum jeden z hlavních pilířů demokracie.

Nejsem ekonom a tak naslouchám názorů odborníků, tedy ekonomů a právníků. Zavedení evropské měny mělo pro celou řadu států závažné důsledky, které se buď rovnají  výrazné ztrátě, nebo dokonce hrozbě krachu ekonomiky. Zároveň se napříč EU nedodržují zavedená pravidla, zejména pak  Maastrichtská kritéria, která jsou součástí Smluv o fungování Evropské Unie. Lisabonská smlouva, kterou jsme ratifikovali jako úplně poslední, započala historii České republiky, kdy jsme přestali být suverénním státem.

První průzkumy ukazují, že v ČR by mohlo být pro odchod z EU kolem 80% občanů. To je také důvod, proč hlavní politické strany (většina) nechtějí uspořádat referendum o výstupu ČR z EU.

Které politické subjekty nemají ve svých programech zmínku o referendu v ČR, natož zavedení a následné uspořádání referenda o setrvání ČR v EU:

 • ANO , toto slovo vůbec není v programu zmíněno
 • ČSSD, jednou a to pouze jako zmínku o BREXITu, ani kandidát na prezidenta Karel Štogl, který je úzce spjat s ČSSD není referendu nakloněn, naopak je pro zavedení eura
 • ODS, ve svém programu ho vůbec neuvádí, ačkoliv v minulosti členové strany mluvili alespoň o referendu pro zavedení eura, ani jejich kandidát na prezidenta Jaroslav Kubera není pro referendum
 • TOP09, tato strana to přímo odmítá a tvrdí, že to nepřipustí, stejně tak jimi podporovaný kandidát na prezidenta, Jiří Drahoš (podporuje ho i STAN)
 • KDU-ČSL, žádná zmínka o jakémkoli referendu
 • STANžádná zmínka o jakémkoli referendu, stejně tak jimi podporovaný kandidát na prezidenta, Jiří Drahoš (podporuje ho i TOP09)
 • ODAžádná zmínka o jakémkoli referendu, stejně tak ani jejich kandidát na prezidenta Vratislav Kulhánek referendum výslovně nepodporuje, ani nezmiňujeczexit

A které strany mají referendum ve svém programu?

 • KSČM, dokonce návrh pro ústavní zákon v tomto smyslu
 • SPD, tato strana rovnou prosazuje tzv. CZEXIT
 • PIRÁTI
 • REALISTÉ, jako všelidové veto vůči zákonům země, jejich kandidát na prezidenta nemá ani to
 • ZELENÍ, ti se zasazují o tento nástroj pro vnitřní politiku státu
 • SVOBODNÍ, velmi široce se věnují tomuto tématu s důrazem na všelidové veto
 • SPO, (tedy Zemanovci) uspořádání referenda o setrvání v EU mají přímo v programu, stejně tak i současný prezident Zeman vyjádřil podporu vypsaní referenda, sám by však hlasoval pro setrvání v EU
 • ÚSVIT, referenda prosazují a vůči EU se vymezují
 • Referendum o Evropské unii (referendum.cz), ti mají jediný bod svého programu právě uspořádání referenda o vystoupení ČR z EU

Existují webové stránky czexit.cz, které svým obsahem deklarují názorovou provázanost se STRANOU SVOBODNÝCH OBČANŮ, ale mohu se v tomto propojení mýlit.