Česká republika, Kandidatura, Klíčové názory, Proč

Proč podpora střední generace – lidí ve středním věku

Běžně se za střední generaci považují lidé ve věku 40 až 65 let. Tato skupina lidí se také nazývá „Sandwich Generation„, tedy generace, která je obklopena mladší a starší generací. Mezi její typické vlastnosti je ekonomická a emocionální pomoc starším dětem, případně i s vnoučaty, a zároveň péče o seniory, tedy vlastní rodiče. Představitelé této generace však jsou navíc pod tlakem v oblasti ztráty a znovu získání zaměstnání. Nemohou spoléhat ani na děti, ani na rodiče. Naopak ti spoléhají na představitele této střední generace.

Proto je třeba vyvinout aktivity na pomoc k jejich zaměstnávání. Tedy jednak upozornit na tuto skupinu a její potřeby i specifika, zároveň ukázat, že je to skupina velmi zkušená a výkonná. Je třeba najít cestu k jejich vyšší zaměstnanosti.

Tato střední generace vystihuje kolem 27-30% občanů, ale podporují ten zbytek. Tedy bezmála 50% mladší generace a 20-23% té starší generace. Čili nese na svých bedrech pomoc pro více jak 70% občanů státu.

Je také zjevné, že jde o skupinu lidí s nejvyššími přínosy pro odvody do solidárního státního systému a daní na jedné straně, a zároveň nejméně čerpají z tohoto systému veřejných financí.

Z výše uvedeného je zřejmé, že jsou to lidé velmi zatížení a to zejména:

  • stresem
  • finančně
  • fyzicky

Ze zahraničních zpráv vyplývají následující fakta:

  • RAKOVINA – více než dvě třetiny všech seniorů jsou v určitém bodě svého života postiženy rakovinou.
  • DEMENCE – vysoký počet seniorů trpí také demencí.
  • DIABETES / cukrovka/  – Stále více a více seniorů trpí tímto onemocněním v důsledku jejich životního stylu a především jejich stravy.

Dalším spojitým jevem je soužití několika generací v jedné domácnosti. Jeho vývoj ovlivňuje schopnost péče a výkonnost střední generace. To má za následek dožití seniorů v domovech důchodců.

V podstatě je toto téma také možnou odpovědí na pokles porodnosti, v seniorském věku vyšší zdravotních potíží a tedy vyššímu zatížení výdaji na zdravotní péči, což znamená vyšší zatížení následné střední generace. Pokud se tento problém nebude řešit, bude tato spirála zátěže gradovat a povede k závažným problémům ekonomickým i sociálním.


Zdroj statistických informací z ČR: www.czso.cz
Aktuálnost informací: k 31.12.2016