Česká republika, Kandidatura, Klíčové názory, Prezident21

Volební rádce

Protože tzv. projekt PREZIDENT21 podporuje jen ty kandidáty (14), kteří mají dostatečnou ekonomickou sílu a tedy mohou si zaplatit reklamu(3 hlavní média) a hlasy svých fandů (5000), nezbývá než tuto aktivitu buď ignorovat, nebo se jí zúčastnit nestandardně. Zvolil jsem druhou možnost, aby případní zájemci měli totožnou šanci k rozhodování a výběru ze všech kandidátů, zejména pak, aby znali mé názory a volbu.

Názory na základní světové i lokální problémy současnosti
– autor: prezident21 – formulář volebního rádce

Statistika rádce:

kandidáti P21

Počet podporovaných kandidátů ze strany prezident21, jejichž odpovědi máte k dispozici: 14
Počet otázek: 8
Počet odpovědí: 106

OTÁZKA ODPOVĚĎ
Jaká by měla být budoucnost České republiky ve vztahu k Evropské unii? 14
Za jaké situace by prezident neměl jmenovat předsedu vítězné strany premiérem? 14
Měla by ČR přijímat válečné uprchlíky? Pokud ano, tak kolik? 14
Jak plní svou roli veřejnoprávní média? 14
Jak si představujete zapojení občanů do fungování země? 14
Jaký by měl být český prezident? 15
Jaké pravomoci by měl mít prezident? 13
Jaké hodnoty považujete za nejdůležitější pro fungování společnosti? 8

Mé odpovědi:

P21: Jaká by měla být budoucnost České republiky ve vztahu k Evropské unii?

DM: Projekt EU se zvrhl špatným směrem. Každopádně je třeba za současné situace vyvolat referendum o setrvání, či opuštění EU

P21: Za jaké situace by prezident neměl jmenovat předsedu vítězné strany premiérem?

DM: Za takové, kdy porušuje zákony a ústavu této země.

P21: Měla by ČR přijímat válečné uprchlíky? Pokud ano, tak kolik?

DM: Ano, je to dokonce závazek. Ale jen skutečné uprchlíky. Množství by mělo být dáno ekonomickým propočtem.

P21: Jak plní svou roli veřejnoprávní média?

DM: Ano, je to dokonce závazek. Ale jen skutečné uprchlíky. Množství by mělo být dáno ekonomickým propočtem veřejných financí.

P21: Jak plní svou roli veřejnoprávní média?

DM: Dle mého soudu jsou často neobjektivní, díky tomu tedy špatně.

P21: Jak si představujete zapojení občanů do fungování země?

DM: K dnešní situaci je třeba zavedení přímé volby starostů, hejtmanů a primátorů. Zavedení obecného referenda. Přísedící z lidu na jednání zastupitelstva.

P21: Jaký by měl být český prezident?

DM: Měl by mít takové morální vlastnosti, aby mohl být zbytku národa i světa příkladem a motivací v jednání.

P21: Jaké pravomoci by měl mít prezident?

DM: Prezident by měl mít možnost, kromě současných pravomocí, navrhovat zákony země.

P21: Jaké hodnoty považujete za nejdůležitější pro fungování společnosti?

DM: Svoboda, jednota a spravedlnost.