Česká republika, Kandidatura, Klíčové názory

Stát musí sloužit mravním účelům

Stát musí sloužit mravním účelům. Tak tuto větu napsal první československý prezident, Tomáš Garrigue Masaryk. Použil jí ve své přednášce o Janu Amosovi Komenském. Jsem přesvědčen, že číst tuto přednášku je pro mnohé text, který už dnes přece nemůže platit. Já jsem přesvědčen, že je tomu právě naopak. Měli bychom se rozpomenout na ty hodnoty, které platily dříve a které, navzdory našemu odporu a nezájmu, platí dodnes. Měli bychom se tedy rozpomenout na naše dějiny a zejména na jednání a chování našich předků, našich dědů a babiček, na jejich obětavost, poctivost a pracovitost. Jejich život provázela láska a víra, trpělivost a skromnost. V jejich životě bylo běžné mít doma děti a to na dnešní poměry opravdu velký počet. Mnoho dětí v rodině totiž dává životu smysl, který si nedovedete představit, pokud to sami nezažijete. Děti jsou stimulem moudrého života, pro mnohé i života s Bohem. Děti, ty jejich krásné duše, zachraňují dospělé. Učí je smát, pomáhat, pečovat, hrát si, obejmout, usnout v náručí a tedy v bezpečí. A pokud rodiče milují své děti, snaží se je dobře vychovat, aby je připravili na život a jeho případné těžkosti. Děti ve stabilních rodinách jsou základem silného státu.

A ty děti našich babiček a dědů byly a jsou naši otcové a matky, tedy nám nejbližší. Mnoho z nich se narodilo za války, nebo bezprostředně po ní. Přesto zakládali rodiny a měli děti, ač nebylo všeho, co bylo zapotřebí, jako je tomu dnes.

A tyto hodnoty bych rád opět oživil a uvedl do naší politiky, do našeho každodenního rodinného života. Jenom pak máme naději, žít šťastněji a smysluplněji.

Na konci tohoto příspěvku chci připomenou člověka, který měl velmi vysokou morální úroveň a to i díky své víře, tedy muže, který nikdy nepřestal být Čechoslovákem, Karla Kryla – hodinové video.