Česká republika, Kandidatura, Klíčové názory

Státní zájmy České republiky

Toto téma je hodně diskutované a nejen v poslední době v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2018. Definic je opravdu hodně a někteří politici rozděluji státní a národní zájmy. Je to otázka pohledu každého jednotlivce, ale pravdou je, že náš národ žije i částečně za hranicemi státu a to i trvale. Občanství mají více než jedno, trvalé bydliště mimo stát, platí daně jinde atd. Zkrátka já vnímám jako hlavní pojem státní zájmy ČR, ačkoliv národní a státní zájmy se vzájemně nezbytně prolínají, protože náš národ je spojen s naším územím, které pomocí našich volených zástupců spravujeme, chráníme a rozvíjíme.

Stát je definován státními hranicemi vymezujícími území, zákony, mocí a lidmi, kteří na tomto území legálně žijí, tedy občany, patřící většinově k jednomu národu, podle kterého je stát pojmenován. Tedy práce ve státním zájmu je pro mne taková činnost, která zajišťuje obranu a rozvoj státu, což znamená ochranu a rozvoj státních občanů. Obojí zajišťuje přítomnost i budoucnost státu. Nezbytnou součástí státních zájmů je tedy nezávislost, svoboda a demokracie.

Jaké státní, národní, zájmy tedy podporuji zejména:

– Obnovení plné ochrany našich hranic, včetně vybudování raketového systému obrany našeho vzdušného prostoru

– Povinný vojenský výcvik pro muže i ženy na min. 3 měsíce

– Ústavní zákon o obecném referendu, jako obecného demokratického nástroje

– Referendum o setrvání ČR v EU, případně o členství v jiném hospodářském uskupení, kde budeme rovnocennými partnery

– Referendum o setrvání ČR v NATO, případně o vojenské neutralitě státu

– Pro-populační politiku státu

– Ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu

– Ústavní zákon o zákazu finanční státní podpory jakéhokoliv náboženství v ČR

– Ústavní zákon o zákazu těch náboženství, i jeho podnikatelské podpory, která mají ve svém učení povinnost zabíjet, fyzicky lynčovat nebo zotročovat lidi, lhostejno, čemu věří, a která ve svých prohlášeních prosazují povinnou útočnou militantnost vůči jednotlivci, národu, či státu z důvodu své víry

– Opatření vedoucí:

  • ke zvýšení soběstačnosti státu
  • ke zvýšení hrubého národního produktu
  • ke snížení veřejného dluhu ČR