Parlament
Česká republika, Klíčové názory

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 – 20. a 21. října

Vyzývám všechny občany, kteří dle zákona mohou volit, aby šli k volebním urnám a nezůstávali doma. Je třeba volit i kdybyste měli hodit do volební urny neplatný hlas. Jen ten se totiž politickým uskupením nepřičte. Pokud k urně nepůjdete a nehodíte do volební urny svou volební obálku, věnujete hlas všem politickým stranám v poměru, v jakém u voleb uspějí. Jak volby probíhají, jejich reálný volební výsledek se řídí podle jistých pravidel. Dle předchozích…

Pokračování

Česká vlajka

Volební plán a program pro výkon úřadu prezidenta ČR v případě zvolení

Jako prezident bych zejména dbal o praktické dodržení slibu prezidenta po celé funkční období: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ Ačkoliv je ve slibu obsaženo vše, a ze zákona nelze k němu nic dodat, při složení slibu do rukou předsedy Senátu, přesto na tomto místě mohu nejen věřící…

Pokračování

Bezúplatná plnění

Bezúplatná plnění, dary

V souladu s vyhláškou 113/2017  (Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně) zde budou zveřejněny veškerá bezúplatná plnění  spojená s volební kampaní Daniela Masopusta, kandidáta na úřad prezidentku ČR v roce 2018 v souladu s dle § 36 – 38  zákona č. 275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů dle § 36 – 38. Vyhláška č. 113/2017 Sb.Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně Zákon…

Pokračování

law symbol

Legislativa

Na této stránce budou umístěné především povinné informace dle požadavků zákonů v souvislosti účasti kandidáta ve volbách na úřad prezidenta České republiky v roce 2018. Požadavky úřadu ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ Transparentní účet Zpráva o financování volební kampaně dle § 38 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., v platném znění Volba prezidenta republiky, konaná 5.1. – 6.1.2018 a 19.1. – 20.1.2018 https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/pr2018/masopust Ochrana osobních údajů: Údaje získané…

Pokračování

Česká republika, Kandidatura

Základní termíny pro volbu prezidenta v roce 2018

7. listopadu (66 dní před zahájením volby) – Poslední termín pro předložení přihlášek kandidátů na prezidenta k registraci ministerstvu vnitra; poslední termín pro vznik kandidátova volebního výboru, který bude zodpovídat za financování jeho volební kampaně, a pro založení bankovního účtu pro financování volební kampaně. 7.–13. listopadu (66 až 60 dní před zahájením volby) – Přezkoumání přihlášek ministerstvem vnitra. 15. listopadu (do 58 dnů před zahájením volby) – Poslední termín pro případnou výzvu k odstranění závad na kandidátní…

Pokračování

Podpora senátorů a poslanců

Kandidátní listina pro volbu prezidenta republiky – Formulář si můžete stáhnout  (klikněte na zde a následně  na název, či obrázek): zde ve formátu MS WORD 2007, nebo zde ve formátu pdf

Česká republika, Kandidatura

Komu dát hlas

V této fázi volebního klání je možné dát hlas vícero kandidátům. Následně proběhne volební kampaň a první kolo voleb, kde už lze dát hlas pouze jednomu, či jedné kandidátce. Následně výsledky prvního kolo rozhodnou, zda se bude pořádat kolo druhé a kdo v něm bude, tedy kteří dva kandidáti. Ze zákona jasně nevyplývá, zda může poslanec, či senátor, podpořit více jak jednoho kandidáta. Zakázáno to výslovně není. Tyto volby vytvoří precedence pro volby…

Pokračování

Česká republika, Kandidatura, Klíčové názory

Státní zájmy České republiky

Toto téma je hodně diskutované a nejen v poslední době v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2018. Definic je opravdu hodně a někteří politici rozděluji státní a národní zájmy. Je to otázka pohledu každého jednotlivce, ale pravdou je, že náš národ žije i částečně za hranicemi státu a to i trvale. Občanství mají více než jedno, trvalé bydliště mimo stát, platí daně jinde atd. Zkrátka já vnímám jako hlavní pojem státní zájmy…

Pokračování

Česká republika, Kandidatura, Klíčové názory, Proč

Proč jsem se rozhodl kandidovat …

Dlouho jsem přemýšlel a čekal na kandidáta na úřad prezidenta ČR, který by byl garantem moudré politiky a zejména křesťanských tradic našeho státu. Přemýšlel jsem, jaký člověk by měl být novým prezidentem a jaké hodnoty by měl v dnešní době zastávat. Postupně, kandidát za kandidátem, přicházeli lidé, jejichž programy a hodnoty v hlavních bodech rozvoje a bezpečnosti naší země nesplňovaly požadavky mnoha voličů, soudě podle jejich představ. Navíc leckdy jejich minulost, nebo současná…

Pokračování

Podpora – občané – 50.000 hlasů a víc

Formulář petice – petiční arch si můžete stáhnout (klikněte na zde a následně  na název, či obrázek) zde ve formátu MS WORD 2007, nebo zde ve formátu pdf Vyplněné petiční archy (i méně, než 10 řádků), zasílejte prosím do 31.10.2017 na adresu: Daniel Masopust Kalinova 107 47301 Nový Bor Úhradu poštovného Vám zatím přislíbit nemohu. Pokud se podpora mé kandidatury bude dobře vyvíjet i po stránce finanční, rád ji použiji pro proplacení nákladů dobrovolníkům.…

Pokračování