Česká republika, Kandidatura, Klíčové názory

Reforma zdravotnictví pro zajištění svobody a demokracie v zemi


Krytí nákladů na zdravotní péči ze zdravotního pojištění je jednou z obětí špatné ekonomiky státu. Klesající příjmy státu znamenají snižování nákladů (výdajů z veřejných prostředků) a jednou  z obětí může být pokrytí zdravotní péče ze zdravotního pojištění, tedy částečný nebo úplný rozpad solidárního principu, který zapříčiní vznik zdravotních poplatků a úhrad zdravotní péče v místě jejího poskytování. V takové situaci se momentálně nachází také zdravotní péče v ČR. Paradoxně se tak děje navzdory proklamacím o výborné ekonomické kondici státu
Podívejme se na historii a současnost všeobecné zdravotní péče v západních demokratických zemích.

Kanada:

Zákonem je zakázáno cokoliv účtovat v místě ošetření, či léčby.

Velká Británie:

5. července roku 1948 vznikla ve Velké Británii Národní zdravotní péče (NHS), která byla, až na pár položek, zcela zdarma a pro každého. Proč se k tomu Britové rozhodli, navíc v době ekonomické poválečné krize? Britové si uvědomili zjistili, že ač před válkou existovala nezaměstnanost, tak za války, tedy když zabíjeli své nepřátelé, čili Němce, nezaměstnanost zmizela a měli dostatek peněz na všechno. Tedy lékařská, zubní i ošetřovatelská péče byla poskytována zdarma a všem. Tak tomu je dodnes.

Hrazená je z daní a zbavuje pacienty finančních starostí v době nemoci. Dokonce i železná lady, tedy Margaret Thatcherová řekla: „Národní zdravotní služba je v našich rukou v bezpečí.“ Kdyby NHS ve Velké Británii chtěl někdo zrušit, vznikla by revoluce. Průzkum amerických agentur zjistil, že Britové jsou průměrně výrazně zdravější, než Američané. a nejsou sami. Svědčí o tom celá řada ukazatelů a jedním z nich je i průměrný věk dožití.
 
Lékaři nemusí odmítnout kohokoliv ošetřit. Nemusí konzultovat ošetření se svou pojišťovnou. Jsou placení podle toho, jak zdraví jsou jejich pacienti. Čím jsou pacienti zdravější, tím více lékaři berou.

Politika ve zdravotnictví

Jste-li spoután dluhy, nemáte svobodu volby!“ … Dokonce se dá říci, že ztrácíte svobodu vůbec. „Zadlužení lidé jsou zoufalí a zoufalí lidé nechodí k volbám, proto je třeba udržovat lidi zoufalé a pesimistické, aby nechodili volit. Tím zničíte funkčnost demokracie.“
 
Lidé se dají ovládat dvěma způsoby:
 
1) Zastrašováním
2) Demoralizováním
 
Vzdělanému, zdravému a sebejistému národu se vládne hůř. Je toto cíl fungování našeho zdravotnictví? Proč jdeme v ČR opačným směrem, tedy směrem ke zničení solidárního systému?
S čím se můžete setkat – malý přehled:
 • poplatek za rentgenový snímek (poplatek za CD/DVD nebo výpis/popis)
 • poplatek / povinnost za návleky (automat v čekárně)
 • poplatek za pohotovost (dokonce i pro děti ! )
 • poplatek/100% úhradu za jediné léčivo, které je k dispozici (léčiva na bázi Hesperidinu a Diosminu, aescinové masti apod.)
 • poplatek za brýle a skla (zcela hrazené nikdo nikdy nevyužije, protože je vybíral člověk záměrně s tímto cílem – nechte si je v optice ukázat a zasmějete se, ale k pobavení to opravdu není)
 • hrazení jednorázových gynekologických zrcadel
 • poplatků za nejrůznější vyšetření, požadovaných zákonem (zdravotní průkazy, řidičské oprávnění apod.)
 • vysoké poplatky za parkování v areálu nemocnice bez ohledu na to, zda jste v nemocnici ošetřováni, či nikoliv

Tedy mé návrhy k reformě zdravotnictví:

 1. ZRUŠIT OKAMŽITĚ VEŠKERÉ REGULAČNÍ POPLATKY!
 2. na receptech povinně zobrazovat nejlevnější léčivo hrazené pojišťovnou
 3. poplatky účtované v místě ošetření platit přes pojišťovnu – evidence
 4. bezplatnost ošetření i léčiv = ZÁKLADNÍ CÍL
 5. na receptech povinně zobrazovat nejlevnější léčivo se stejným účinkem 

Další plánované body:

 • vlastní továrna na výrobu léčiv, zejména generik,  a dalších potřeb  na jednorázové užití
 • jedna základní státní zdravotní pojišťovna
 • vybudovat informační systém pro diagnózy a použitelná léčiva, doporučená generika
 • databáze léčiv, která pacient aktuálně  užívá=> předávkování, nadměrné užívání, kontraindikace atd.

 • Anglická terminologie a hesla pro vyhledání na internetu:
 • Health insurance coverage
 • Universal health care
 • Universal health coverage by country
 • Health Costs

Zdroje (EN): 1, 23, 4, 5