Česká republika, Kandidatura

Co je mojí osobní výhodou II.část

Jako člověk, ač relativně mladý (51 let), který se narodil v polovině období, mezi II.světovou válkou a sametovou revolucí, mohu dobře posoudit život před a po 17.listopadu 1989. Studoval jsem i pracoval v těchto dvou období, zakládal rodinu, vychovával (a stále tak činím) své děti, čili žil běžným životem občana státu. Jsou mi tedy známe klady i zápory obou období, která z pohledu délky mého života jsou poměrně stejně dlouhá.

Z pohledu lokalit, kde jsem žil, studoval a pracoval, mám prožitky jak z malých měst, tak okresních, a také z hlavního města. Jde o tyto města: Litoměřice (20 let trvalé bydliště), Česká Lípa (20 let trvalé bydliště s rodinou), Nový Bor (11 let trvalé bydliště s rodinou), Praha (27 let praxe a studia). Šlo také o život ve třech krajích, Ústeckém, Libereckém a v Praze. Prožil jsem desítky let jak ve staré, tak nové státní zástavbě, přičemž dnes žiji v domě pořízeném na hypotéku. Díky rodinnému životu mám přehled i v pojištěních a úvěrech, včetně cenových relací, z obou již zmíněných období.

Díky velké rodině, kterou mám, mám velmi čilý kontakt se všemi stupni vzdělávání, trávení volného času, znalost potřeb dětí v rozptylu 2 generací. Mám velmi pestré zkušenosti ze zdravotnictví a to jak z radostných událostí, jako je narození dětí, neboť jsem byl osobně přítomen u 7 porodů ve třech porodnicích (krajské, okresní, městské), tak u událostí preventivních i zákrokových návštěv zdravotních zařízení. Mám zkušenosti s lékaři a personálem českým i z řad imigrantů. Osobně jsem sloužil v období studií v nemocnici, jako sanitář. Velká část mé rodiny také pracovala, nebo dodnes někteří pracují, ve zdravotnictví a sociálních službách.

Studoval jsem denní formou studia i při zaměstnání, a také denně dojížděl do práce i více jak 100km. V době studií jsem absolvoval celou řadu brigád ve výrobní sféře, zejména v potravinářské a pěstitelské oblasti. Když byla manželka na mateřské, chodil jsem po práci také na brigády. Díky tomu jsem poznal a vykonával po hlavní technické (THP) práci i profesi zednickou, či sklářskou. Tyto zkušenosti mi v životě pomohly jak v pozicích manažerských, tak v roli domácího kutila i pěstitele. Prošel jsem si společnosti soukromé i státní, malé i ty velké, nadnárodní. V období po roce 1989 mě neminuly souvislosti s podnikáním a to jak jako OSVČ, tak i jako zakladatele právnické osoby. Na vlastní kůži jsem prožíval a prožívám kontakty se státní správou, z procesu souvisejících, ze zaměstnávání lidí na veškeré možné formy spolupráce, včetně personálního outsourcingu pro třetí osobu. Musel jsem se také ponořit do ekonomiky a účetnictví, do právních otázek i tvorby kalkulací a cen, obchodu i marketingu. Žel neminula mě ani zkušenost z krizového řízení firmy v akciové společnosti na pozici vedoucího obchodu, nebo co znamená jednat s lidmi, co porušují své zákonné povinnosti. Zároveň však také vím, co je to být nezaměstnaný a hledat si práci, což jsem následně mnohokrát využil i pro lidi, co si tak úplně nevěděli s touto výzvou rady.

V životě jsem žil jak z minimální, či absolventské mzdy, ze mzdy člena vedení společnosti, nebo z fakturace vlastních služeb, jako živnostníka. Tento obsáhlý bod bych pak souhrnně nazval ROZSÁHLÁ SOCIÁLNÍ a PRODUKTIVNÍ ZKUŠENOST KANDIDÁTA.