Česká republika, Kandidatura

Co je mojí osobní výhodou I.část

Jedna z hlavních výhod je, že nejsem ekonomicky vázán na kohokoliv, kdo by mne podporoval. Zároveň to znamená, že nedisponuji prostředky, za které bych si Vaše hlasy mohl koupit, takže pokud se rozhodnete dát mi svůj hlas, bude to vycházet z Vašeho osobního uvážení nad mými názory a programem. Taková volba pak dává jistě silnější mandát ze strany voličů a zodpovědnost vůči nim. Z tohoto faktu vychází další, řekněme svoboda a tedy výhoda, kterou je nezávislost na politických stranách, neboť nejsem jejich členem a tedy nejsem povinován jejich volebních programem. Tento bod bych souhrnně nazval EKONOMICKÁ a POLITICKÁ SVOBODA KANDIDÁTA.

To však neznamená, že bych jako kandidát nepotřeboval pro volební kampaň finanční prostředky, zejména, pokud bych měl jezdit po ČR a osobně s občany mluvit. Jsem však připraven komunikovat zejména po sociálních sítích a prostřednictvím e-mailu, svých webových stránek a na sociálních sítích. Prozatím se snažím potřebu finančních prostředků omezit na minimum tak, abych byl schopen vše potřebné vyřešit vlastní prací a aktivitou.

Na sociálních sítích mám zatím 3 kandidátské profily (a jeden stálý profesní) a dostanete se na ně kliknutím na níže umístěné ikony těchto sítí.

LinedIn logo
aktivní
vkontakte logo
aktivní
facebook logo
aktivní
twitter logo
aktivní
youtube logo
aktivní