Kandidatura, Klíčové názory, Proč

Proč jsem proti podpoře islámu …

Toto téma je velmi kontroverzní a každý, kdo vyjadřuje obavy z dopadů šíření tohoto náboženství, je označován za nositele islamofobie, či xenofobie apod. Uvedu několik informací, které mě k této averzi vůči islámu vedou. Jedná se o ZKUŠENOST, TERORISMUS a VÍRU:

1) Je to dlouhodobá historie, a to již od úplného počátku tohoto „náboženství“, která nám velí nejenom být ve střehu při kontaktu se zástupci tohoto náboženství, ale která ukazuje na jeho výjimečnou nepřátelskost a agresivitu ke všem ostatním. Ani naše země nezůstala ve své vzdálenější historii nedotčena a to velmi negativně. Vzpomeňme na bitvy proti turecké invazi. Pokud to není pro někoho zřejmé, tak Turecko je zemí sice sekulární, ale v současné době v ní žije 99% muslimů, tedy občanů, vyznávající sunnitský islám. Sunnité tvoří 75–90 % všech muslimů. Naprostá většina evropských muslimů patří do této „větve“ islámu. A je to právě ta „větev“, která reprezentuje tzv. islámský stát, či ISIS atd. A je to přesně ta „větev“ islámu, která stojí za prosazováním islámského práva, nebo-li zákonem Šaría.

2)  Málo kdo vůbec tyto dvě hlavní větve islámu rozlišuje. A už vůbec nikdo téměř není schopen rozlišit co zastávají za učení konkrétní muslimové. Však oni sami jsou velmi nekonzistentní. Pravdou však je, že naprostou většinu tzv. „svaté knihy islámu“, tedy koránu, mají identickou. Tudíž jejich vnímání nemuslimů je totožné a totožné jsou tedy i pokyny pro muslimy, které se týkají nevěřících, křesťanů a Židu (judaistů). A tak je naprosto nemožné zamezit příchodu muslimských bojovníků do Evropy, jakožto údajných imigrantů. V Evropských zemích dnes dle posledních statistik žije cca 45 miliónů muslimůcož je zhruba 5 % celkové evropské populace. Kolik států Evropy má tolik obyvatel? Pro představu je to stát o velikosti Španělska nebo Ukrajiny. O dost větší než Polsko nebo Rumunsko. 4-5 krát větší, než je ČR, Belgie, Řecko, Portugalsko, Maďarsko, Švédsko nebo Bělorusko, což jsou všechno přibližně stejně početné státy z pohledu obyvatel. V Británii je 26 volebních obvodů, kde muslimové tvoří přes 20% populace. Například Birmingham – Hodge Hill (52%) nebo West Ham (26,8%) – zdroj. Uvedu 5 faktů o muslimské populaci v Evropě – zdroj:

1) Německo a Francie mají největší muslimskou populaci mezi členskými státy Evropské unie .
2) Muslimský podíl evropské populace se neustále zvyšuje .
3) Muslimové jsou mladší než jiní Evropané .
4) Názory muslimů se v evropských zemích značně liší .
5) V roce 2010 byla Evropská unie domovem asi 13 milionů muslimských přistěhovalců, přičemž křesťanská populace je výrazně starší a to dokonce i vůči Evropanům.

Naprostá většina teroristických útoků byla za poslední dobu páchána vyznavači tohoto náboženství. Myslím, že je irelevantní to porovnávat se škodami, či úmrtími, jako jsou havárie, cigarety apod., ačkoliv i proti těmto příčinám smrti aktivně bojujeme. Islámský terorismus každý měsíc zabíjí 1099 lidí, přibližně troje Lidice, přičemž z toho je zabito 7 židů a 58 křesťanů kvůli jejich víře. Poslední 3 roky je islámský terorismus v západní Evropě na vzestupu – zdroj.

Zatím se mi nepodařilo ověřit toto tvrzení, které tedy přijímám s odkazem na budoucí doložení historického zdroje. Prozatím jde pouze o citaci z blogu: Za posledních 1400 let islám vedl celkem 548 válek a ovocem bylo 270 milionů zabitých nemuslimů – káfirů. Z toho bylo 60 milionů křesťanů, 10 milionů buddhistů, 80 milionů hinduistů a 120 milionů vyznavačů jiných náboženství, hlavně afrických.“

3) V neposlední řadě je islám falešně vydáván za náboženství. V podstatě jde o mocenskou filosofii, která na základě inspirace v judaismu a křesťanství vytvořil Mohamed, který je vydáván za hlavního proroka. Bezesporu jde o radikální židovsko-křesťanskou herezi . Popírání, že Ježíš Kristus je Syn Boží a Spasitel. Tento bod je pro mne naprosto zásadní, protože ohrožuje židy a křesťany na životě a svobodě, zároveň však nejen je, což z pohledu křesťanské víry znamená, že nevěřící člověk, který  zemře, protože odmítne islám, nebo je obětí teroristického útoku, nemá šanci na smíření  se s Bohem skrze Ježíše Krista. Dle uváděných statistik je islám zodpovědný za vůbec největší počet obětí na životech na světě a to od samého počátku této mocensko-náboženské formy pseudo-filosofie. O tom, že Mohamed je zakladatel nejméně tolerantního náboženství na světě si můžete zdarma přečíst zde. Korán a Sunna (=Mohamedovy osobní výroky a činy) společně tvoří Šaría – zdrojSíra je arabské označení pro životopisy proroka Muhammada. Jen jako základní odkazy na militantnost tohoto „učení“ uvádím dvě místa pro názornost:

Korán 8:12 A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!“
Muḥammad Ibn Isḥāq sepsal nejstarší životopis Mohameda a v něm píše na straně 672 -> v arabštině 992: „Bojujte se všemi na cestě Boha a zabijte ty, kteří nevěří v Boha.“ …  což údajně řekl Mohamed.

Tedy pro mne je islám nebezpečí a pro civilizaci vždycky byl od svého vzniku. Víte jaké události se odehrály na počátku tohoto „náboženství“?  Pokud si chcete porovnat Ježíše Krista a Mohameda, máte možnost si počíst zde, ale jen v angličtině (žel). A jako poslední informaci k dokreslení současné situace se můžete podívat na 20 bodů snižující islamofobii v kterémkoli národu Evropy i světa – zde.

 A jedno téma na úplný závěr. Už se to u nás děje a je to spojeno s finanční podporou islámské víry a také s provozováním projevů při výrobě potravin. Jistě znáte ten pojem, který se užívá pro označení potravin vhodných pro muslimy. Jde o Halāl, či Halal nebo Hallal. Jde o  značení pro přípustné potraviny a nápoje. Samotné označení je propagací víry, ale navíc jde o proceduru schvalování a například usmrcení zvířete. Procedura schvalování obsahuje následující body:

1) výroba musí mít dohlížitele na výrobu = odměna a přítomnost věřícího muslima na pracovišti, dále pak se platí za certifikaci výrobce = podpora náboženství

2) je citována nahlas modlitba pro zvíře, při které je zvíře podříznuté při vědomí

3) propagace na obalu a dalších reklamních materiálech na podporu a propagaci v prodejnách atd.

4) kromě toho je zvíře zabíjené bez omráčení a následující proces je do značné míry rizikový z pohledu kontaminace – viz. video z Francie

 

14 thoughts on “Proč jsem proti podpoře islámu …

 1. Tak tady se jednoznačně shoduji s odborníky:

  „Design experimentu je poměrně složitý, ale výsledek je jednoduchý a poměrně překvapivý. Zaprvé nejde o xenofobii. Ti lidé, kteří uprchlíky odmítají, z nich nemají strach. Emoční centra nejsou aktivována. Jsou aktivovány čistě rozumové oblasti. To je čistá úvaha. Na pozadí není strach, ale názor. A názor není emoce. Názor si může udělat i počítač. Zkrátka za tím není emoce vyjadřovaná slovním základem fobia, strach.“

  http://www.rozhlas.cz/dvojka/jaktovidi/_zprava/cyril-hoschl-vedci-dokazali-ze-ti-kteri-uprchliky-nechteji-nejsou-xenofobove–1757401

  1. Centrum pro studium politického islámu, Česká republika
   Převzato z facebooku této skupiny:

   Židé hrají v islámu zásadní roli. Mohamed se prohlašoval za posledního z proroků Abrahámova náboženství. Mekkánský korán je plný příběhů o židovských postavách. Tato část koránu židy vyzdvihuje.
   Vše se mění v Medíně, která je z poloviny židovským městem. Židé Mohameda jako následovníka jejich tradice neakceptují, Mohamed mění směr modlitby z Jeruzaléma na Mekku a korán se plní verši nenávistnými a negativními vůči židům. Po čtyřech letech nezůstává v Medíně jediný svobodný žid. Osud posledního židovského kmene mluví za sebe. Muži (cca 800 osob) byli popraveni, ženy prodány jako otrokyně a děti byly adoptovány do muslimských rodin.

   #PolitickyIslam

   Graf obsahu antisemitismu v pilířích islámu v porovnání s nacismem

Comments are closed.