Česká republika, Kandidatura, Klíčové názory, Proč

Proč jsem se rozhodl kandidovat …

Dlouho jsem přemýšlel a čekal na kandidáta na úřad prezidenta ČR, který by byl garantem moudré politiky a zejména křesťanských tradic našeho státu. Přemýšlel jsem, jaký člověk by měl být novým prezidentem a jaké hodnoty by měl v dnešní době zastávat.

Postupně, kandidát za kandidátem, přicházeli lidé, jejichž programy a hodnoty v hlavních bodech rozvoje a bezpečnosti naší země nesplňovaly požadavky mnoha voličů, soudě podle jejich představ. Navíc leckdy jejich minulost, nebo současná prohlášení a odpovědi na otázky v médiích, rozladění a obavy o budoucnost voličů, ještě stupňovaly.

Říkal jsem si, že tento stát potřebuje člověka křesťanského vyznání, který také naváže na odkaz  hlavních osobností českých dějin, jako byl Karel IV., Jan Hus, Jan Amos Komenský, či Tomáš Garrigue Masaryk.

Chápu, že je velmi troufalé se chtít postavit vedle takových morálních osobností, ale věřím, že jako křesťané, kromě poctivé každodenní práce, spoléhali na Boží pomoc i ochranu, stejně jako já.

Témata, která se nejvíce zasloužila o to, že jsem se takto rozhodl, jsou:

 1. stav politiky i společnosti v tomto státě, zejména její amorálnost
 2. rozpolcenost národa i politické scény
 3. nepokryté potlačování základních práv a svobod, jako je referendum
 4. trend vymírání české národnosti v naší zemi
 5. akceptace nepřátelské a diktátorské politiky ze strany EU vůči zemím Visegrádské čtyřky
 6. záměrné snižování nebezpečnosti islámu, jeho přijímání a zavádění jeho zvyklostí
 7. ekonomická devastace rodin i jednotlivců
 8. neskrývaná podpora zahraničních zájmů v ČR na/za hranici/í vlastizrady
 9. stav armády, zdravotnictví, spravedlnosti a školství v této zemi
 10. manipulace s médii a dějinami
 11. ztráta státní suverenity i územní celistvosti díky praktickému budování „spojených státu evropských“
 12. potlačování demokratického principů v EU, diktují a vyhrožují nám nevolení cizí občané

Tedy celkově mám obavy o budoucnost země a českého národa. Jsem také patriot, dle mého soudu, a přikláním se k větší spolupráci v rámci slovanských zemí. Krom toho mám zejména na mysli budoucnost nejen svých deseti potomků. Nechci, aby tato země byla ekonomickou kolonií a naše děti otroky.Toužím po skutečně svobodné a demokratické společnosti, kde převládají křesťanské hodnoty a víra.