Aktualizováno, Nezařazené

Jak (by) také mohla vypadat naše hymna

Jsem pro úpravu naší státní hymny, aby se zpívala se všemi původními slokami Fidlovačky:

Kde domov můj ?

Kde domov můj, kde domov můj? 
Voda hučí po lučinách,
hory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled.
A to jest ta krásná země,
[ : země česká, domov můj ! : ]

Kde domov můj, kde domov můj?
V kraji znáš-li, Bohu milém,
duše útlé v těle čilém, mysl jasnou,
vznik a zdar, a tu sílu, vzdoru zmar.
To jest Čechů slavné plémě,
[ : mezi Čechy domov můj ! : ]

Kde domov můj, kde domov můj?
V zemi, kde náš Kníže svatý,
vírou v Krista v duši vzňatý,
krev svou v oběť za vlast lil,
český národ vykoupil.
V zemi slavné, otcům drahé,
[ : v české zemi domov můj ! : ]

Kde domov můj, kde domov můj?
Bože, velký Hospodine,
ruka Tvoje světům kyne.
Tebe vzývá národ můj,
věčný Bože, při něm stůj.
Světovládný Hospodine,
[ : chraň vždy český domov můj ! : ]

Aktualizace z 13. týdne 2018, kdy se v médiích díky iniciativě Českého olympijského výboru začalo hovořit o připojení alespoň druhé sloky z původní Fidlovačky. Na výše uvedeném textu jsem tedy slova zvýraznil. Z pohledu textu jsem jednoznačně PRO tento návrh Českého olympijského výboru. Hudbu bych však zachoval z dnešní podoby naší hymny, kterou zmiňuji zde , v rámci příspěvku Státní symboly České republiky. Tedy vypadala by takto:

Skladba bez textu:

 

Odkaz na stránky návrhu nové podoby naší hymny: hymna2018