Aktualizováno, Nezařazené

Jak (by) také mohla vypadat naše hymna

Jsem pro úpravu naší státní hymny, aby se zpívala se všemi původními slokami Fidlovačky:

Kde domov můj ?

Kde domov můj, kde domov můj? 
Voda hučí po lučinách,
hory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled.
A to jest ta krásná země,
[ : země česká, domov můj ! : ]

Kde domov můj, kde domov můj?
V kraji znáš-li, Bohu milém,
duše útlé v těle čilém, mysl jasnou,
vznik a zdar, a tu sílu, vzdoru zmar.
To jest Čechů slavné plémě,
[ : mezi Čechy domov můj ! : ]

Kde domov můj, kde domov můj?
V zemi, kde náš Kníže svatý,
vírou v Krista v duši vzňatý,
krev svou v oběť za vlast lil,
český národ vykoupil.
V zemi slavné, otcům drahé,
[ : v české zemi domov můj ! : ]

Kde domov můj, kde domov můj?
Bože, velký Hospodine,
ruka Tvoje světům kyne.
Tebe vzývá národ můj,
věčný Bože, při něm stůj.
Světovládný Hospodine,
[ : chraň vždy český domov můj ! : ]

Aktualizace z 13. týdne 2018, kdy se v médiích díky iniciativě Českého olympijského výboru začalo hovořit o připojení alespoň druhé sloky z původní Fidlovačky. Na výše uvedeném textu jsem tedy slova zvýraznil. Z pohledu textu jsem jednoznačně PRO tento návrh Českého olympijského výboru. Hudbu bych však zachoval z dnešní podoby naší hymny, kterou zmiňuji zde , v rámci příspěvku Státní symboly České republiky. Tedy vypadala by takto:

Skladba bez textu:

 

Odkaz na stránky návrhu nové podoby naší hymny: hymna2018

 

Aktualizace z 19. týdne 2018 > A nedalo mi to, když jsem narazil na stránky Pavla Šporcla, našeho předního houslisty, abych nezmínil jeho hudební projekt „Kde domov můj“. Najdete ho zde, na jeho webu kliknutím na tento obrázek:

Kde domov můj
Pavel Šporcl – Kde domov můj