Česká republika, Kandidatura

Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu …

Dnes jsem zahájil historicky svůj první veřejný počin pro prezidentské volby, do kterých bych rád vstoupil jako zcela politicky nezávislý kandidát. A protože jsem zároveň křesťanského vyznání, dovolil jsem si oslovení tak významné, leč zapůjčené od učitele národů, Jana Amose Komenského.

Přicházím s účastí v nadcházejících prezidentských volbách, abych umožnil občanům této země, naší vlasti, zvolit si prezidenta, který bude hájit zájmy národa s ne menší pílí, než to činili naši předci, tedy s pomocí Boží. V naší zemi je často vzpomínán první československý prezident, Tomáš Garrigue Masaryk, jako velmi morálně silná osoba, která se zasloužila o vznik Československa. Mnozí se pokoušeli navázat na jeho odkaz. Chybělo jim však jedno podstatné a to pokorná živá víra v Ježíše Krista a skrze něho v Boha samého. Naše země nejen ztratila svou původní podobu, ale také právě duchovní hodnoty, na kterých byla postavena. Vzdálili jsme se natolik od „vod živých“, že jsme ochotni v rámci politické korektnosti přijímat mnohé, včetně víry, která nám byla cizí a nepřátelská, jakož je i Bohu.

A protože nelze zapomenout na svou zem, na svůj domov a matku, rozhodl jsem se po dlouhém váhání a zvažování všech souvislosti, kladných i záporných, že ve svých 51 letech věnuji část svého života službě národu a zemi, kde jsem doma nejenom já, ale i má široká rodina, a kde Bůh tolik žehnal v minulosti i mocným i moudrým. Věřím, že pokud se rozhodnete pověřit mě touto službou, budu se vždy moci spolehnout na moudrost a požehnání shůry.

Prosím Vás tedy o Vaše hlasy a podporu, abych se mohl o tuto službu ucházet.

Děkuji.